Subsidies maatschappelijke organisaties flink onder druk

GBWP-raadsleden Paul Schut en Arjan van der Weegen maken zich ernstig zorgen over het Maatschappelijk domein. Een aantal jaren geleden is door de gemeente een bezuinigingstraject ingezet om financieel gezond te worden. Op alle domeinen moest er bezuinigd worden. Ook op het domein van maatschappelijke ontwikkeling lag een structurele bezuinigingsopdracht van 1,5 miljoen euro.

Ondertussen is er op het domein 1 miljoen euro bezuinigd. Dit is verricht door over alle subsidiebedragen van de maatschappelijke organisaties “de Kaasschaaf”-methode toe te passen. Oftewel evenredig een percentage van de subsidies te halen.

Omdat de bezuiniging heftige effecten heeft voor het maatschappelijke veld, heeft de gemeenteraad in 2023 een “pauzeknop-amendement” aangenomen. Dit amendement stelt de laatste bezuiniging van €500.000 voor één jaar uit.

Amendement Beleidskader 2024-2027 Pauzeknop Voorliggend veld.

Ondertussen is een nieuw subsidiebeleid voor het maatschappelijk domein, genaamd “Doen wat nodig is” (DWNI) ingevoerd. Op basis van de maatschappelijke effecten en doelen op wijkniveau wordt de hoogte van het subsidiebedrag bepaald. Dit zou een efficiëntere beoordeling moeten geven over de subsidies in het Maatschappelijk domein.

Echter in december ontvangt de gemeenteraad een brief van het college dat na de beoordeling van het DWNI-subsidiebeleid, er €165.000 extra nodig is om de subsidies toe te kennen.

22-12-2023 – Subsidieplafond Doen wat Nodig is vanaf 2024 – U23-009720

Als er dus geen “Pauzeknop-amendement” geweest was, dan zou het college €665.000 tekortkomen in 2024 voor de maatschappelijke organisaties. (165K EN de uitgestelde 500K)

Dit betekent dus dat er voor 2025 en heel groot financieel gat aan komt. Voor de gemeente en voor alle maatschappelijke organisaties. Het nieuwe subsidiebeleid lijkt dit niet te kunnen dichten.

Tevens is naar voren gekomen dat bepaalde organisaties zoals Scoutinggroepen en Dorpsraden, qua aanvraag eigenlijk niet passen in de aanvraagstructuur van het subsidiebeleid DWNI. Voor 2024 is hun aanvraag nog gedoogd. Maar voor 2025 geeft dit veel onzekerheid.

In het kader van al deze onzekerheden heeft GBWP-raadslid Paul Schut reeds gesprekken gevoerd met het college en de gemeentelijke organisatie.  Ondertussen heeft hij ook artikel 34 vragen gesteld aan het college om inzichtelijk te krijgen voor iedereen, wat er in 2025 op de organisaties af gaat komen. Dit inzicht wil GBWP samen met de gemeenteraad en het college bespreken.

 

 

Subsidie-uitdaging Maatschappelijk veld

De zorg ligt in het feit dat er mogelijk organisatie kunnen omvallen, verdwijnen of qua niveau wegzakken. Die maatschappelijke consequenties kunnen mogelijk op langere termijn naast de maatschappelijke gevolgen, ook grotere financiële gevolgen met zich meebrengen voor onze gemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.