Samen bereiken we meer!

GBWP ( Gemeente Belangen Werknemers Partij)staat voor samen bouwen aan onze gemeente en gemeenschap. We doen dit door samen te werken met onze inwoners, bedrijven en verenigingen. Wat we de komende 4 jaar met u willen bereiken hebben we vastgelegd in 4 bouwstenen:

1. Het aanpakken van knelpunten in uw stad, wijk of dorp. 
Wij kijken niet alleen gemeentebreed (Bergen op Zoom), maar focussen ons ook op Halsteren en Lepelstraat en zelfs op wijkniveau belichten wij knelpunten uit. 

2. Mensen & Welzijn
a. Iedereen kan en doet mee
b. Een veilige samenleving
c. Investeren in cultuur, sport en verenigingsleven

3. Ruimte & Economie
a. Aanpakken verkeers- en parkeerknelpunten
b. Een aangename en duurzame beleefstad
c. Een moderne lokale economie
d. Meer werk, minder uitkeringen en beter en gevarieerd onderwijs

4. Gemeente & Financiën
a. Uitstekende dienstverlening door een dienstbare overheid
b. Een financieel gezonde gemeente
c. Meer bereiken door samenwerking in de regio

In de periode 2018 – 2022 werkte GBWP met specifieke aandachtspunten op het gebied van ouderen en aan een aparte focus op jongeren. Voortschrijdend inzicht maakt dat je doelgroepen wel los van elkaar kunt bekijken en op specifieke voorzieningen kunt inzetten. Ervaring leert ook dat deze doelgroepen niet op zich staan en elkaar kunnen versterken in een leeftijdsvriendelijke gemeenten. Oftewel er is maatwerk nodig.

Programma per wijk

Raadhuis Halsteren
Halsteren
Lepelstraat Halsteren GBWP
Lepelstraat
Bergen op Zoom Noord
Bergen op Zoom Noord
Bergen op Zoom oost
Bergen op Zoom Oost
Bergen op Zoom Zuid
de Bergse Plaat Bergen op Zoom
Bergen op Zoom West
Centrum Bergen op Zoom Ravelijn
Bergen op Zoom Centrum