GBWP is een partij die lokaal bewust is en bewust lokaal.

Wij houden er niet van dat een landelijk bestuur ons voorschrijft hoe we het beste kunnen opkomen voor de inwoners van Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat. Dit kunnen deze inwoners ons prima zelf vertellen.

"Onze stijl kenmerkt zich door een recht-door-zee aanpak waarbij we op een eerlijke en rechtvaardige manier proberen de welvaart en het welzijn van onze inwoners te vergroten."
Arjan van der Weegen
Arjan van der Weegen
Partijleider / Fractievoorzitter

In onze visie is politiek geen spelletje waarbij we elkaar vliegen afvangen en we in achterkamertjes bedenken hoe het allemaal moet worden geregeld.

Steeds vaker eisen groepen in de samenleving dat er rekening wordt gehouden met hun belangen en dat er ruimte komt voor oplossingen die zij bedenken en waar ze ook aan mee kunnen helpen. De politiek moet zich ten doel stellen om dit te faciliteren en de kennis en vaardigheden van de ambtenaren in te zetten om met inwoners de problemen aan te pakken. 

Duidelijkheid, betrokkenheid en transparantie zijn hierbij de kernbegrippen.

Met andere woorden: GBWP gaat in de komende raadsperiode voor een heldere, lokale politiek!

Namens onze fractie:

Raadsleden

Burgerleden

Bestuur