GBWP-raadslid Betsy de Kock over: Ontwikkeling woningbouw Lepelstraat

GBWP-raadslid Betsy de Kock heeft bij de eerste berichten over sloop en nieuwbouw in Lepelstraat het belang van het goed communiceren met de bewoners opgepakt. Stadlander benaderde de betrokken bewoners niet met een kant een klaar plan, maar met de uitnodiging om samen rond de tafel te komen en aan het plan te werken in de volle breedte.

Voor bewoners en belanghebbenden een bijzonder proces, daar het een tijd van onzekerheden was en nog steeds is.  Deze aanpak werd omschreven als een pilot en daar moet Stadlander als woningcorporatie, maar ook de gemeente en de hele samenleving van kunnen leren. Is dit de weg, waar zijn we samen toe gekomen en hoe komen we nu tot uitvoering van het gewenste scenario?

De gemeente was bij de ontwikkeling van deze plannen niet nauw betrokken en heeft ze wel aangehoord en meegekregen middels deze nieuwsbrief en de presentatie. Wij gaan ervanuit dat er gedurende het proces rekening gehouden is met de mogelijkheden en onmogelijkheden die in, vlakbij of buiten het plangebied liggen. Er zijn ook ideeën over ontwikkelingen op grond nog niet in bezit van Stadlander.

En dan Leefbaarheid.

GBWP timmert al jaren aan de weg om Lepelstraat leefbaar te houden en leefbaarder te maken. Daar zitten heel veel kanten aan die voor het dorp van belang zijn, niet alleen voor de bewoners van het nieuwe plangebied.  Dat in een nieuw plan nagedacht wordt over aspecten die de leefbaarheid van een nieuwe wijk aangaan, is voor GBWP van groot belang. Aan bod zijn gekomen het dorpse karakter, een gevarieerd straatbeeld, een mix aan woningen, meer groen en de verkeersstructuur voor alle gebruikers.

Ingezette aandachtspunten kunnen ook doorgetrokken worden in de rest van het dorp. Wat voor dit deel van Lepelstraat een verbeterslag is, kan een blauwdruk zijn voor ontwikkelingen in de rest van het dorp.

In nauwe relatie tot de besproken onderwerpen liggen zorgaspecten (woon-zorgvoorzieningen, ontmoetingsplekken), speelvoorzieningen dichtbij (voor gezinnen met jonge kinderen), veiligheid (verkeerstromen en verlichting), handhaafbaarheid, vergroening en onderhoud, mobiliteit en de relatie tot onderwijs en sport.

GBWP wil op de volgende werkbijeenkomst (of eerder) met Stadlander voor de gemeenteraad de evaluatie van deze pilot en een presentatie van het uiteindelijke plan als het verdere uitwerking heeft gekregen.

Voor Lepelstraat zelf moet het plan met de trots verder uitgedragen worden. Volle aandacht moet gevestigd worden op onderdelen die in het dorp breder opgepakt kunnen worden. Communiceer breder over de ontwikkeling van dit plan: om te beginnen middels de uitgebrachte nieuwsbrief, met het betrekken van alle inwoners bij het vast te stellen plan, bij bijvoorbeeld start- en opleveringsmomenten. Dit zijn allemaal momenten om de rest van de het dorp te inspireren om mee te innoveren naar LEEFBAARHEID 2.0

Betsy de Kock, raadslid GBWP

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.