Arjan van der Weegen: Beter water, ook voor later! Lijst 4 nr 5

Onze eigen GBWP fractievoorzitter en politiekleider Arjan van der Weegen doet komende week ook mee met de waterschapsverkiezingen. Hij staat op lijst 4 nr 5 van West-Brabant Waterbreed.

West-Brabant Waterbreed werkt lokaal en onafhankelijk en is niet gebonden aan politieke of ideologische bewegingen. We zijn de partij in waterschap Brabantse Delta die opkomt voor de waterbelangen van alle inwoners en bedrijven in West- en Midden-Brabant: agrarische en recreatieve bedrijven, industrie en inwoners van onze dorpen en steden.

West-Brabant Waterbreed verenigt mensen uit de praktijk met bestuurlijke ervaring, kennis en een brede visie op water, klimaat, financiën, natuur en ruimtelijke ordening. Onze kandidatenlijst is samengesteld op basis van ervaring, motivatie, kennis en regionale spreiding over het werkgebied. Op die manier hebben we binding met de praktijk en korte lijnen met onze inwoners en bedrijven.

Speerpunten verkiezingsprogramma 2023

  1. Voldoendewateriseenkerntaakvanhetwaterschap.West-BrabantWaterbreedwil investeren in een toekomstbestendig zoetwatersysteem, dat water vasthoudt voor tijden van droogte en water afvoert bij extreme neerslag.
  2. Schoon water is een kerntaak van het waterschap. West-Brabant Waterbreed wil investeren in de rioolwaterzuiveringen van de toekomst, zodat microplastics en medicijnresten uit het afvalwater worden gezuiverd.
  3. Waterveiligheid is een kerntaak van het waterschap. West-Brabant Waterbreed wil investeren in veilige dijken en onderzoek doen naar innovatieve methodes om de kans op en de gevolgen van wateroverlast zo klein mogelijk te maken.
  4. Klimaatveranderingheeftgroteinvloedopdewerkzaamhedenvanhetwaterschap. West-Brabant Waterbreed wil investeren om de gevolgen van het veranderende klimaat beheersbaar te houden. Het waterschap werkt in 2030 energieneutraal en circulair en versterkt de biodiversiteit.
  5. Water en bodem vormen de basis voor de inrichting en het gebruik van het buitengebied en dorpen en steden. Het waterschap stuurt actief en zoekt samenwerking met andere overheden, landbouw, natuur en drinkwaterbedrijven.
  6. West-BrabantWaterbreedwildekostenvoorschoonwater,waterveiligheideneen robuust watersysteem niet afwentelen op toekomstige generaties. Om de lasten betaalbaar te houden, werkt het waterschap slim en efficiënt en investeert samen met anderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.