Arjan van der Weegen ziet af van functie als procesbegeleider

Arjan van der Weegen zal toch niet de rol van procesbegeleider op zich gaan nemen om het resetproces binnen gemeente Bergen op Zoom te begeleiden. Hij pakt het raadslidmaatschap weer op namens GBWP in de gemeenteraad. Wat hij hier zelf over zegt:

“De mensen die weleens met mij gewerkt hebben, weten dat ik veel analyseer aan de hand van bovenstaande formule: het effect wat we willen bereiken (E) is afhankelijk van de som van de inhoud (Q) en het draagvlak (A).
Ik hecht enorm veel waarde aan de A. Zonder maximaal draagvlak is het resetproces gedoemd te mislukken en zal het focusakkoord niet optimaal ten uitvoer komen. Omdat ik me daar zeer van bewust ben en de rolverandering van politicus naar procesbegeleider alleen kan slagen als er maximaal draagvlak is bij alle stakeholders, heb ik mijn twijfel gedeeld en hebben we daar onder leiding van de burgemeester een in mijn ogen een oprecht gesprek over gevoerd.
Ik heb vanaf dag 1 van dit proces aangegeven dat er voor mij een kritische politieke massa nodig is van 25 raadsleden om te kunnen blijven spreken van een raadsbreed akkoord. Zakt het draagvlak onder deze grens dan zullen we snel vervallen in de oude cultuur van oppositie en coalitie.
Buiten de politieke werkelijkheid is er ook, en dat is in mijn ogen nog belangrijker, de werkelijkheid van de samenleving. Er is bij een deel van de samenleving het beeld ontstaan dat het niet deugd wat we doen. Er is een beeld van belangenverstrengeling gecreëerd en ontstaan, en of dit nu strookt met feiten of waarheid is natuurlijk relevant ten aanzien van de integriteit, maar voor het draagvlak wat we van de samenleving nodig hebben om te komen tot een beter Bergen op Zoom niet alleen relevant maar ook essentieel.
De laatste anderhalve week heb ik minstens 6 interventies geteld op de A. Al deze interventies zorgen er voor dat het draagvlak om te komen tot de 3 E’s: Financiën, Cultuur en Kwaliteit afbrokkelt.
Om de kans maximaal te houden op het slagen van het akkoord heb ik besloten, ondanks eerdere toezegging, niet in te gaan op uw verzoek om de komende maanden uw ‘oliemannetje’ te zijn.
Ik zal met Ad overleggen wat de impact is op het resetproces en de uitvoering van het focusakkoord. Elk probleem, en ook dit probleem kent kansen voor oplossingen. Ad kennende komt hij daar snel bij u op terug.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.