Programma GBWP Lepelstraat

GBWP staat voor een gemeente waar het aantrekkelijk is om te wonen en te werken, waar ruimte is voor ontwikkeling en ontspanning en waar iedereen meedoet in de samenleving. Om dit te bereiken wil GBWP in de komende vier jaar diverse knelpunten in Lepelstraat/Klutsdorp/Kladde aanpakken.

· Behoud van identiteit, geen grootschalige bouwprojecten

· Steenbergseweg tussen afslag A4 en Klutsdorp, snelheid beperkende maatregelen

· Realiseren van meer goede senioren- en starterswoningen

· Behoud accommodaties en voorzieningen voor het verenigingsleven

· De Ster van Lepelstraat ontwikkelen samen met alle betrokken partijen

· Behoud van ’t Weike als gemeenschapscentrum

· Behoud van de Basisschool De Wegwijzer

· Streven naar een optimaal aanvaardbare plaatsing van het Tennet-station

· Zorgen voor een mix aan woningen voor jongeren en ouderen ter stimulering van de doorstroming op de woningmarkt

· Mobiliteit en bereikbaarheid op peil houden

· Meer ruimte voor burgerinitiatieven op het gebied van onderhoud en leefbaarheid

· Welzijn en zorg dicht bij de bewoners van het dorp