Programma GBWP Halsteren

GBWP staat voor een gemeente waar het aantrekkelijk is om te wonen en te werken, waar ruimte is voor ontwikkeling en ontspanning en waar iedereen meedoet in de samenleving. Om dit te bereiken wil GBWP in de komende vier jaar diverse knelpunten in Halsteren aanpakken:

· Behoud openluchtzwembad De Melanen

· Realisatie woon-zorgfunctie en hospice Sint-Elizabeth

· Vrij toegankelijk houden natuurgebied rond de Groote Melanen en Fort de Roovere

· Samen met sportclubs zoeken naar een oplossing voor de parkeerproblematiek bij sportpark De Beek

· Behoud open en groene karakter buitengebied en groene buffer realiseren tussen Fort-Pinsenweg en de Nieuwe Molenweg

· Realisatie herinrichting Halsterseweg-Noord

· Voltooien van plan Vogelenzang

· Behoud voldoende vrije parkeerplaatsen in Dorpsstraat

· Gratis parkeren op de dorpsstraat

· Geen industrie in de Auvergnepolder

· Verbeteren staat trottoirs en wegen, waaronder de Burg. Elkhuizenlaan

· Behoud voorzieningen, zoals pinautomaat en brievenbus

· Herstel beelden en kunstwerken, bv. Merrie en Veulen in de Burg. Elkhuizenlaan

· Zorgen voor een mix aan woningen voor jongeren en ouderen ter stimulering van de doorstroming op de woningmarkt

· Dorpsstraat gebruiksvriendelijker maken voor gebruikers van rolstoelen, rollators en kinderwagens

· Geen zonnepanelen op weide- en landbouwgrond

· Hof van Ram behouden voor de Heemkundekring

· Behoud landgoed De Beek voor publiek en evenementen

· Meer ondergrondse milieuparkjes voor afval, plastic en glas, o.a. in De Schans