Programma GBWP Bergen op Zoom Zuid

GBWP staat voor een gemeente waar het aantrekkelijk is om te wonen en te werken, waar ruimte is voor ontwikkeling en ontspanning en waar iedereen meedoet in de samenleving. Om dit te bereiken wil GBWP in de komende vier jaar diverse knelpunten in Bergen op Zoom Zuid (Borgvliet, Langeweg, Heimolen, Oude Tol) aanpakken.

· Zorgen voor een veilige buurt, voorkomen van overlast door extra inzet van jongerenwerk en veiligheidspartners

· Tegengaan overlast Hofjes en verbetering openbare ruimte

· Verkeersafwikkeling Olympialaan verbeteren

· Parkeerproblematiek omgeving Rembrandtstraat/Langeweg en sportpark Rozenoord

· Functie wijkvoorziening versterken

· Gepaste bebouwing, geen verstedelijking

· Een gepaste invulling (voormalig) TNO-terrein

· Aandacht voor onderhoud zandpaden

· Mobiliteit en bereikbaarheid op peil houden

· Zorgen voor een mix aan woningen voor jongeren en ouderen ter stimulering van de doorstroming op de woningmarkt

· Wegdekonderzoek van de hoofdweg op Heimolen (bolstaand asfalt)

· 380 kV aanleg onder de grond

· Omleidingsroute creëren voor landbouwverkeer buiten de kern van Heimolen

· Oplossen problematiek scholen en kinderopvang Borgvliet

· Onderhoud van speeltuintjes intensiveren