Programma GBWP Bergen op Zoom West

GBWP staat voor een gemeente waar het aantrekkelijk is om te wonen en te werken, waar ruimte is voor ontwikkeling en ontspanning en waar iedereen meedoet in de samenleving. Om dit te bereiken wil GBWP in de komende vier jaar diverse knelpunten in Bergen op Zoom West (Bergse Plaat, Markiezaten, Fort-Zeekant) aanpakken.

· Aanpak parkeerproblematiek rondom scholen op de Bergse Plaat

· Bestrijding zwerfvuil, hondenpoep

· Groenonderhoud en onderhoud vijvers, waterlopen

· Woningbouwprogramma Markiezaten realiseren

· Verkeerslichten Zuiderdreef/Markiezaatsweg realiseren

· Faciliteren ouderensteunpunt en andere wijkfuncties

· Verbetering waterkwaliteit Binnenschelde

· Boulevard verder ontwikkelen en benutten

· Verbeteren verkeersveiligheid fietspad Boulevard (bij horeca)

· Realisatie openbaar toilet en douche bij het stadsstrand

· Onderzoek doorsteek Havenkanaal naar Zoommeer

· Inzet op veelzijdig winkelaanbod Kompas

· Fors aanpakken drugshandel Boulevard, Sportpark Langs de Lijn en Fort-Zeekant

· Meer groen toevoegen aan Fort-Zeekant

· Picknicktafels aan de Boulevard aanpassen voor rolstoelgebruikers

· Opknappen speeltuintjes en voetbalkooien Fort-Zeekant

· Aanpakken overlast Scheldeflat