Programma GBWP Bergen op Zoom Oost

GBWP staat voor een gemeente waar het aantrekkelijk is om te wonen en te werken, waar ruimte is voor ontwikkeling en ontspanning en waar iedereen meedoet in de samenleving. Om dit te bereiken wil GBWP in de komende vier jaar diverse knelpunten in Bergen op Zoom Oost (Gageldonk, Warande, Buitengebied Oost) aanpakken.

· Behoud voldoende winkelfuncties

· Aanpak zwerfafval, onderhoud trottoirs, openbaar groen

· Verkeersveiligheid Groene Gordijn

· Behoud monumentale karakter voormalige Cort Heyligerskazerne

· Voortvarende uitvoering planontwikkeling Warandeflat

· Aanpak criminaliteit, handhaving toegankelijk houden brandgangen

· Verbetering veiligheid fietsers Sterrelaan

· Verbetering verkeerssituatie ziekenhuis

· Monument/kunstwerk voor bevrijders in Canadalaan

· Herdenkingscentrum/oorlogsmuseum bij oorlogsgraven Ruijtershoveweg

· Realisatie Huis van de Wijk (nieuw wijkcentrum)

· Maximale inzet op behoud huisartsenpost, eerste hulp, polikliniek, ic en pandemiezorg op locatie Lievensberg (Bravis)

· Aandacht voor verkeersoverlast (vooral in de nacht) op de Gagelboslaan

· Oplossen parkeerdruk als gevolg van kamerverhuur bij eengezinswoningen