Programma GBWP Bergen op Zoom Noord

Bergen op Zoom Noord

GBWP staat voor een gemeente waar het aantrekkelijk is om te wonen en te werken, waar ruimte is voor ontwikkeling en ontspanning en waar iedereen meedoet in de samenleving. Om dit te bereiken wil GBWP in de komende vier jaar diverse knelpunten in Bergen op Zoom Noord (Meilust, Tuinwijk, Noordgeest) aanpakken.

· Wijkvoorziening in Noordgeest realiseren

· Onderhoud en veiligheid Oscar van Hemelpark verbeteren

· Aanpak drugsoverlast

· Verkeersveiligheid Heesterbos en Overakker

· Vergroening van de wijk vergroten

· Veilig verkeer voor kinderen

· Meer inzet jeugd- en jongerenwerk

· Aanpak zwerfvuil door inzet van vuilnisbakken bij uitgangen park

· Onderhoud vijvers en parken

· Meer aandacht voor levensbestendige woningen

· Parkeerdruk Buitenvest en Sibeliusstraat verminderen

· Aanpak Noordzijde-Zoom

· Handhaving snelheidsovertredingen onder meer Mozartlaan, Burgemeester Wittelaan, Ravelstraat, Pomonolaan

· Behoud winkelfuncties en supermarkt met aandacht voor oplossen vervuiling

· Fietsbrug de zoom schoonhouden vanwege gladheid bij bladval