Programma GBWP Bergen op Zoom Centrum

GBWP staat voor een gemeente waar het aantrekkelijk is om te wonen en te werken, waar ruimte is voor ontwikkeling en ontspanning en waar iedereen meedoet in de samenleving. Om dit te bereiken wil GBWP in de komende vier jaar diverse knelpunten in Bergen op Zoom Centrum (+ Scheldevesting) aanpakken.

· Veiligheid op straat en in uitgaansgebied

· Behoud monumentale karakter, stimulering opknappen gevels, goed onderhoud monumenten

· Schone straten, aanpak zwerfvuil, goede verlichting, meer groen en bankjes als rustpunt

· Leegstand in winkelgebied tegengaan

· Meer woonfuncties in de binnenstad voor ouderen, jongeren en studenten

· Ontwikkeling Westersingel in overeenstemming met historisch karakter volgens beeldkwaliteitsplan

· Invulling voormalige brandweerkazerne en Gouvernementsgebouw

· Realisatie invulling voormalige huize Sint-Catharina

· Fietsbeleid met voldoende geschikte stalling in de binnenstad

· Nieuw parkeerbeleid met onderzoek naar goedkoper en gratis parkeren

· Nieuw bestemmingsplan met meer ruimte voor werken, wonen en beleving

· Veilige oversteekplaats realiseren bij de Montessorischool aan de Noordsingel

· Meer entertainment voor jeugd en jongeren

· Meer inzet op snelheid beperkende maatregelen en handhaving 30 km/uur zone

· Plein 13 omvormen tot transferium/transport hub

· Hittestress bestrijden door meer ruimte voor stadstuintjes en waterelementen

· Verkopen/herontwikkelen politiebureaus Wassenaarstraat en Jacob Obrechtlaan

· Aanpakken t-splitsing Erasmuslaan-Jacob Obrechtlaan

· Onderzoek naar toekomst Stoelemat locatie