Ad Vermeulen

Wie ben je?

Mijn naam is Ad Vermeulen. Ik ben getrouwd met Petra en wij hebben 2 zoons, 2 schoondochters en sinds kort een prachtige kleindochter en een stoere kleinzoon. Wij hebben er een functie bij gekregen als oppas Opa en Oma. Ik ben geboren en getogen in volksbuurt de Zeekant, waar ik een heerlijke jeugd heb gehad. Ik heb een paar jaar in Steenbergen gewoond, maar was blij om weer terug te kunnen keren naar Bergen op Zoom. Hier liggen mijn wortels en het voelde als een thuiskomen in ons mooie stadje.

Wat is je achtergrond en/of betrokkenheid binnen de gemeente?

Na het behalen van mijn T.T.O diploma merkte ik al snel dat ik de verkeerde richting had gekozen. Ik ben gaan werken in de levensmiddelenbranche en heb daar mijn carrière opgebouwd. Na diverse interne studies heb ik mijn ondernemersdiploma, management voor middenkader en Hoger Supermarkt Management behaald. Ik heb diverse functies binnen de organisatie bekleed en ben toen gevraagd om binnen een keten voor consumentenelektronica te komen werken. Hier heb ik door heel Nederland nieuwe vestigingen opgestart en veel nieuwe collega’s ingewerkt. In deze periode merkte ik dat naast een commerciële wereld vooral mijn interesse lag in een mensgerichte aanpak. Daarom heb ik een overstap gemaakt van commercie naar welzijn. Als medewerker bij S.S.W voelde ik dat het sociale werk beter bij mij paste. Bij WijZijn Traverse ben ik ingezet ben als buurtbemiddelaar en in het Jongerenwerk. Daarnaast ben ik voorzitter van de Zonnebloem en bestuurslid van het buurtpreventieteam van mijn woonwijk. In deze functies heb ik mijn skills uit weten te breiden

Waar sta je voor binnen de gemeente?

Ik wil me inzetten voor een groene omgeving, want die is van onschatbare waarde om door te geven aan de volgende generatie. In 2019 ben ik benaderd om mee te denken over het plan van Tennet. Een stuk bos aan de rand van de buisleidingstraat zou worden opgeofferd voor hoogspanningsmasten. Er is een petitie opgestart en dat heeft ertoe geleid dat Tennet akkoord is gegaan om het netwerk in de bestaande buisleidingen te plaatsen. Dit betekent dat er tientallen hectaren bos bespaard is gebleven.

Zwerfvuil is een grootte ergernis ook in de wijk waar in ik woon. Samen met de teamleden van de buurtpreventie zorgen wij ervoor dat de wijk schoon wordt gehouden. Door het initiatief te nemen om de vrij beschikbare spullen zoals plastic zakken, handschoenen en grijp tangen bij de gemeente op te halen, kunnen wij zelf zorgen dat onze wijk schoon blijft. We hebben twee teamleden bereid gevonden om wekelijks het Oscar van Hemelpark schoon te houden.

Middels het Focusakkoord besteden we veel aandacht aan mensgericht werken en dienstverlenend maken van het stadskantoor. Er mag niet te veel afstand zijn tussen de ambtenaren en inwoners. Luisteren naar elkaar is belangrijker dan praten over. Het inleven bij problemen van inwoners is essentieel om oplossingsgericht mee te denken.

Veiligheid en handhaving moeten wij aanbieden aan onze inwoners. Door gezamenlijk met onze buurtpreventieteams en wijkverbinders door de wijken te lopen, creëren we draagvlak binnen onze gemeente.

Waarom GBWP?

Bij mijn eerste kennismaking met GBWP voelde ik betrokkenheid van de leden en dat sprak mij meteen aan. Hoog in het vaandel staat de gezamenlijke inspanning van bestuur, fractie en leden.

Als voorzitter en burgerlid van de GBWP kan ik mezelf ontplooien en doe dit met veel plezier. De afgelopen 4 jaar heb ik samen met het bestuur een stabiele organisatie verder uitgebouwd.

Wij staan allemaal midden in de maatschappij, luisteren naar onze inwoners en zijn niet afhankelijk van de landelijke politiek. Er is altijd ruimte binnen onze fractie om je mening te uiten. Samen staan we klaar voor onze inwoners en proberen onze gemeente mooier, schoner, veiliger, financieel gezonder en menselijker te maken. Lokaal Bewust Lokaal.

Ad Vermeulen